Tanysgrifio i ‘Cynllunio: O’r Dechrau i’r Diwedd’

Diolch am ystyried prynu’r cwrs hwn.

Byddwch cystal â nodi’r Telerau ac Amodau ar gyfer y cwrs hwn:

  • Mae’r tanysgrifiadau am un flwyddyn yn unig. Bydd yn rhaid adnewyddu er mwyn cadw mynediad – byddwn yn cysylltu â chi pan fydd yn amser i adnewyddu.

  •     Mae tansygrifiad Cyngor Cymuned / Tref yn cynnwys 20 o gyfrifon defnyddiwr unigryw a wnawn ni osod ar eich cyfer;  dim ond ar gyfer un cyngor mae hyn. Bydd yn rhaid i chi ddarparu cyfeiriadau ebost ar gyfer pob defnyddiwr er mwyn iddynt arbed a dilyn eu datblygiad trwy’r cwrs.

  • Gellir apwyntio un defnyddiwr fel gweinyddwr y grŵp a bydd hynny’n caniatáu’r unigolyn yna i fonitro defnydd o’r cwrs.
  • Mae’r cwrs yn cynnwys chwech fideo diweddaru a gyflwynir ddwywaith y mis ac a fydd yn ateb y cwestiynau a godir gan y defnyddwyr.
  • Gellir talu gyda siec, BACS neu gerdyn debyd ar-lein, ond dylech nodi na ellir darparu mynediad hyd nes derbynnir taliad. Unwaith y derbynnir taliad, byddwn yn cysylltu â’ch gweinyddwr grŵp i sefydlu mynediad. Byddwn yn anfon anfoneb atoch ar ôl i chi lenwi’r ffurflen isod.

  • Dylech nodi, oherwydd y sefyllfa COVID-19 sy’n parhau, nid ydym wedi gallu darparu fideos yn Gymraeg ar gyfer y cwrs hwn. Darperir trawsgrifiadau Cymraeg a rhown wybod i chi cyn gynted ag y bydd y fideos Cymraeg wedi eu cynhyrchu.
  • Mae’r holl gynnwys dan hawlfraint Cymorth Cynllunio Cymru Cyf

Byddwch cystal â chwblhau’r ffurflen isod i gyflwyno archeb neu i gysylltu â ni

Gwerth dethol: 1