Amdanom Ni

Gwybodaeth am Cymorth Cynllunio Cymru

Ein Stori

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n helpu unigolion a chymunedau ar draws Cymru i gyfranogi’n fwy effeithiol yn y system gynllunio.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau, yn cynnwys llinell gymorth sy’n rhoi cyngor am ddim ar gynllunio, canllawiau hawdd eu darllen ar gynllunio a rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau hyfforddi. I gael mwy o wybodaeth ewch hi www.planningaidwales.org.uk

Y bobl rydym wedi eu helpu yn y flwyddyn ddiwethaf

4,741

Defnyddwyr ein gwasanaethau canllaw ar-lein

221

Galwyr i’n gwasanaeth llinell gymorth

282

Pobl dan hyfforddiant ar ein cyrsiau wyneb yn wyneb

428

Pobl ychwanegol wedi ymgysylltu trwy ein prosiectau

Beth Sydd Gan Ein Hyfforddwyr I’w Ddweud

‘Rydw i’n gwybod llawer mwy am y broses, yn genedlaethol ac yn lleol.

Rhywun dan hyfforddiant o Sir Benfro
Cyflwyniad i Gwrs Cynllunio

‘Mae gen i well gwerthfawrogiad o gynllunio cyffredinol ac wedi f’ysbrydoli i edrych ymlaen.’

Rhywun dan hyfforddiant o Wrecsam
Ymateb i gwrs Ceisiadau Cynllunio

‘Archwiliad ardderchog o’r system gynllunio.’

Rhywun dan hyfforddiant o Lanelli
Ymateb i Gwrs Ceisiadau Cynllunio

‘Dsygu am yr holl gynlluniau / deddfwriaeth perthnasol a’r broses gymhleth.’

Rhywun dan hyfforddiant o Fangor
Cwrs Cynllunio eich Cynefinoedd