Hyfforddiant Rhagorol ar Gynllunio

Fideos hyfforddiant ar gynllunio ar gyfer cynghorau cymuned, grwpiau cymuned a chynllunwyr yng Nghymru.

Dysgu gan yr arbenigwyr

Datblygir ein hyfforddiant gan Gynllunwyr Tref Siartredig.

Cynllunio mewn Cymraeg Plaen

Ysgrifennir ein cyrsiau gan ddefnyddio iaith blaen.

Dysgu ar eich Cyflymder eich hun

Dysgu pryd a ble y dymunwch. Adolygu pryd bynnag sydd angen i chi wneud.

Ein Cyrsiau

175

Cynllunio: O’r Dechrau i’r Diwedd

Cyflwyniad i’r system gynllunio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru.

TBC

Paratoi Cynllun Cynefin

Hyfforddiant ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref sy’n ystyried paratoi Cynllun Cynefin.

Arbenigwyr mewn Hyfforddiant Hygyrch ar Gynllunio

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi datblygu a thraddodi cyrsiau hyfforddi ardderchog ar gyfer amrediad o gynulleidfaoedd am dros mwy nag ugain mlynedd.

James Davies – Prif Weithredwr – Cymorth Cynllunio Cymru

Dysgu sut mae’r system gynllunio yn gweithio yng Nghymru a gwella eich cyfranogiad yn y broses gynllunio.

Mae ein hyfforddiant ar-lein yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n methu mynychu ein cyrsiau wyneb yn wyneb.  Gellir cael gafael arnynt pryd bynnag a ble bynnag y dymunwch (yn dibynnu ar fynediad i’r rhyngrwyd!).

Ysgrifennwyd ein holl gyrsiau gan aelodau siartredig y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol gyda blynyddoedd o brofiad yn traddodi hyfforddiant.

Ein Partneriaid

Beth Sydd Gan Ein Hyfforddwyr I’w Ddweud:

"Rydw i’n gwybod llawer mwy am y broses, yn genedlaethol ac yn lleol."
Rhywun dan hyfforddiant o Sir Benfro
Cyflwyniad i Gwrs Cynllunio
“Mae gen i well gwerthfawrogiad o gynllunio cyffredinol ac wedi f’ysbrydoli i edrych ymlaen.”
Rhywun dan hyfforddiant o Wrecsam
Ymateb i gwrs Ceisiadau Cynllunio
“Archwiliad ardderchog o’r system gynllunio.”
Rhywun dan hyfforddiant o Lanelli
Ymateb i Gwrs Ceisiadau Cynllunio
“Dsygu am yr holl gynlluniau / deddfwriaeth perthnasol a’r broses gymhleth”
Rhywun dan hyfforddiant o Fangor
Cwrs Cynllunio eich Cynefinoedd